Members

Professor

Assistant Professor

Specially Appointed Assistant Professor

 • Ville Oskari Yli-Mäyry

Office Adiministrator

 • Mikiko Hattori

D1

 • Akira Ito

M2

 • Kohei Kazumori
 • Yuma Kadowaki
 • Shotaro Sawataishi
 • Shuto Funakoshi

M1

 • Souki Ohsawa
 • Maya Oda
 • Kensei Nagato
 • Daiki Fujii
 • Yusuke Yagyu

B4

 • Yuma Itabashi
 • Ryusuke Koseki
 • Koutarou Saitoh